I-COAL Sp. z o.o.

Sprzedaż węgla i antracytu

I-COAL Sp. z o.o.

Firma

Firma I-COAL Sp. z o.o. założona została 23.03.2016r. w Katowicach, zarejestrowana w KRS w dniu 7.04.2016r. pod numerem 0000611549 w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. I-COAL Sp. z o.o. posiada status Pośredniczącego Podmiotu Węglowego (potwierdzenie wydane przez Naczelnika Urzędu Celnego w Katowicach) od dnia 31.05.2016r.

Działalność

Przedmiotem głównej działalności jest sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych czyli import i sprzedaż antracytu i węgla na rynkach Polski, Niemiec, Czech, Słowacji. Pomimo krótkiego okresu działalności, I-COAL Sp. z o.o. rozpoczął regularne dostawy do kilku znaczących klientów w Polsce z branży sodowej, wapienniczej, cementowej, hutniczej oraz ciepłowni.

Współpraca

I-COAL Sp. z o.o. współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami wydobywczymi w Rosji, z przewoźnikami w Rosji, Białorusi i Ukrainie oferując materiał najwyższej jakości, zgodnie z zaakceptowaną specyfikacją. I-COAL Sp. z o.o. nie oferuje antracytu i węgla z obszarów będących poza kontrolą władz Ukrainy.

Współpraca z dotychczasowymi klientami dotyczy regularnych dostaw określonej frakcji antracytu i węgla. I-COAL Sp. z o.o. oferuje klientom kompleksową usługę importu, odprawy, wykonania wszelkich formalności celno-podatkowych – klient otrzymuje wraz z towarem fakturę VAT i świadectwo jakości z punktu załadunku.

Certyfikat jakości

Niektórzy z klientów oczekują dodatkowo certyfikatu jakości wydanego przez jedno z niezależnych laboratorium. Badanie jakości materiału odbywa się podczas rozładunku wagonów, zgodnie z normami poboru prób, których przestrzegają laboratoria.

Certyfikat jakości

Nasz zespół

Dbamy o pomyślny rozwój współpracy, jakość materiału jak i poprawną logistykę dostaw. Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby utrzymywać poziom komunikacji na poziomie satysfakcjonującym klienta. Dla każdego naszego klienta jest dedykowany pracownik, który jest gotowy interweniować u każdego z dostawców usług w łańcuchu dostaw – w momencie przeładunku, organizacji finalnego transportu, organizacji badania jakości, pracy firm przewozowych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Oferta

Antracyt

To idealne paliwo dla przemysłu chemicznego, hutnictwa, przemysłu sodowego. Jest naturalną i tańszą alternatywą wobec koksu. Antracyt wyróżnia się wysokim poziomem kaloryczności, niskim poziomem siarki i części lotnych, niskim poziomem wilgoci oraz umiarkowanym poziomem popiołu. Dostępny jest w różnych frakcjach, klienci najczęściej poszukują rozmiaru ziarna od 25mm do 80mm. Oczywiście są też dostępne rozmiary większe, powyżej 100mm. Dokładna specyfikacja dostarczanego antracytu wynika z uzgodnień z klientem. Nasi klienci zamawiają antracyt w dostawie samochodowej (jeśli takie są możliwości recepcji antracytu) oraz w dostawach kolejowych.

Antracyt

Węgiel

Oferujemy węgiel energetyczny (miał węglowy) dla zawodowej energetyki, ciepłowni, zakładów wytwarzających parę na potrzeby przemysłu. Najczęstszą frakcją jest 0-25mm o kaloryczności od 23 GJ/t, dostępne są również kaloryczności wyższe. W ofercie posiadamy węgle o różnych specyfikacjach, z różną kompozycją kaloryczności, poziomów siarki, popiołu, wilgotności. Oferujemy również, dla lokalnych dystrybutorów, węgiel w frakcji 50-200mm. Dokładna specyfikacja dostarczanego węgla wynika z kontraktu dostaw z klientem. Typową jednostką dostawy miału węglowego jest skład kolejowy o wielkości 1500t lub 2400t.

Węgiel

Logistyka dostaw

Dostarczamy antracyt i węgiel

I-COAL Sp. z o.o. dostarcza antracyt i węgiel głównie przez kolejowe przejścia graniczne:

 1. Braniewio – przy granicy z Rosją,
 2. Sokółka – przy granicy z Białorusią,
 3. Brest/Małaszewicze – przy granicy z Białorusią,
 4. Izov/Hrubieszów – przy granicy z Ukrainą.
Linia LHS

Przeładunek

Na terminalach przy stacjach w Braniewie, Sokółce i Brest/Małaszewicze odbywa się przeładunek na wagony europejskie lub rozładunek na składowisko. Przez stację Izov/Hrubieszów przejeżdżają pociągi, których celem są miejsca rozładunku wzdłuż linii LHS. Linia LHS od granicy do stacji końcowej w Sławkowie Południowym jest torem szerokim (1520mm). Na stacji końcowej linii LHS Sławków Południowy odbywa się przeładunek oraz składowanie.

Przeładunek może odbywać się w systemie:

 • wagon – wagon (z wagonów szerokiego toru na wagony polskie / europejskie),
 • wagon – ciężarówka,
 • wagon – skład.

Na życzenie klienta dostarczamy do wskazanego terminala (DAT) lub do zakładu klienta (DDP).

Przeładunek

Realizujemy

 • odprawę celną, przygotowanie i wypełnienie wszelkiej dokumentacji celno-importowej,
 • obsługę logistyczną – zlecanie transportu do miejsca odbioru przez klienta lub dostawy do zakładu klienta,
 • badanie jakości antracytu i węgla przez niezależne laboratoria badawcze,
 • wykonujemy usługi dodatkowe – np. składowanie, przesiewanie.

I-COAL Sp. z o.o. posiada stałe składowiska antracytu i węgla w Małaszewiczach i Sławkowie Południowym.

Dostarczamy antracyt i węgiel

Kontakt

I-COAL SP. Z O. O.

ul. Adama Mickiewicza 21,
40-085 Katowice, Polska

Rzetelna firma

NIP: 6342860625
KRS: 0000611549
Regon: 3641552161

E-mail:
WWW: www.i-coal.pl

Ilya Salikhov

E-mail:

Andriej Zaroczincew

E-mail:
Tel. +48 883 513 499

Do góry